Spouwisolatie

BauderPIR Spouw - de nieuwste generatie spouwisolatie

Algemene informatie spouwmuurconstructies Een spouwmuurconstructie bestaat uit een aantal vaste componenten, die afhankelijk van het land en de daarin gestelde eisen aan muurdiktes en spouwbreedtes, op de volgende manier is opgebouwd:

1. buitenspouwblad
2. spouw
3. binnenspouwblad
4. binnenafwerking (bijv. stucwerk)

De functie van een spouwmuurconstructie is het verhinderen van elke vorm van wateroverdracht, door o.a. regen, hagel en sneeuw, naar het binnenspouwblad. Het buitenspouwblad voorkomt dat regen, hagel en sneeuw in de constructie terecht komen en functioneert als een zogenaamd regenscherm. De spouw waarin ventilatie plaatsvindt, voert het teveel aan vocht af en het binnenspouwblad + pleisterwerk dragen zorg voor de luchtdichtheid.  Er kan voor gekozen worden om de spouw wel of niet extra te ventileren. We spreken van extra ventilatie zodra onder en boven één of meer stootvoegen per meter opengelaten worden. Tijdens de opbouw worden binnen- en buitenspouwblad onderling verbonden met spouwankers.Door een spouwconstructie te isoleren met BauderPIR Spouw gaat er niet, onnodig, veel ruimte verloren en kan een besparing plaatsvinden op de ruwe bouwmaterialen en op de uiteindelijke binnenruimte waardoor meer woongenot ontstaat. Als we praten over een spouwmuurconstructie hebben we praktisch gezien twee mogelijkheden ofwel een volledige vulling van de spouwmuur ofwel een gedeeltelijke vulling van de spouwmuur met BauderPIR Spouw. Wij geven de voorkeur aan een gedeeltelijk gevulde spouwmuurconstructie omdat dit vele voordelen biedt. Zo komt de isolatie niet in contact met het buitenspouwblad en als er inwendige condensatie optreedt loopt deze via de binnenzijde van het buitenspouwblad naar beneden zonder dat het in contact komt met de isolatie. Als belangrijkste voordeel, ten opzichte van een volledig gevulde spouwmuur, kan de ventilatie worden genoemd. Deze laat het buitenspouwblad sneller droger waardoor geen overlast kan ontstaan door overtollig vocht / condens. Zoals gezegd zal bij gedeeltelijke spouwvulling (luchtspouw) de inwendige condensatie altijd aan de binnenzijde van het buitenspouwblad terecht komen en nooit op of in de isolatie. Goed ventileren is derhalve de beste manier om water(damp) af te voeren.

Downloads